3D Video Slots

De meeste gokkers en spelers van online casinospelletjes zijn al bekend met de benaming video slot. Men weet dat de video slot eigenlijk een geavanceerde uitvoering is van de aloude fruitmachine. Maar wat is nu een video slot in een 3D-uitvoering? Om hiervan een duidelijk beeld te krijgen, lijkt het me in eerste instantie raadzaam de definitie van 3D te bekijken. Op internet vind je diverse uiteenzettingen hierover. Maar globaal komt het er op neer dat wanneer iets in 3D wordt afgebeeld, je naast de hoogte en de breedte ook diepte kunt waarnemen. Later in deze tekst leest u in hoeverre dit invloed heeft op het spelen van online spelletjes

Video slots

In eerste instantie gaan we even kijken naar wat een video slot inhoudt, zonder 3D dus. Daarvoor gaan we enkele decennia terug. Dat is de tijd dat de online spelletjes nog niet bestonden. Internet was er in de jaren tachtig simpelweg nog niet. Althans, niet in de vorm zoals we het nu kennen. Slechts in het begin van de jaren negentig werd internet bruikbaar voor het bedrijfsleven. In de jaren daarvoor speelden we soms op een fruitmachine die bij de frietboer op de hoek stond. Het was de klassieke gokkast met slechts drie rollen – toen was heel interessant overigens – die daardoor ook maar over een paar winlijnen beschikte. Toch was deze ‘oude’ gokkast destijds meer dan aantrekkelijk.

Waarom vertellen we dit hele verhaal over de klassieke fruitmachine van vroeger? Deze fruitmachine wordt gezien als de voorloper van de video slot. De video slot is eigenlijk een zeer uitgebreide versie van die oude gokkast. Het zijn niet alleen de rollen die zich hebben uitgebreid naar vijf. Alleen daarom heeft deze nieuwe versie veel meer mogelijkheden. Maar daardoor is ook het aantal winlijnen verveelvoudigd. Dit aantal loopt op tot enkele tientallen, in het geval van zeer geavanceerde video slots kan het aantal winlijnen zomaar stijgen tot boven de honderd. Gedurende de jaren zijn natuurlijk de afbeeldingen en geluiden veranderd. De afbeeldingen zijn momenteel grafisch zeer verantwoord en ook de geluiden laten je geloven dat je midden in een film zit. Professionaliteit alom.

Ontwikkeling 3D

In de loop der jaren heeft het fenomeen 3D nadrukkelijk aan de deur geklopt. Na enige ontwikkeling gedurende de jaren bleek het ook geschikt voor het spelen van online casinospelletjes. Het fenomeen 3D bestaat al eventjes, maar dat wil niet zeggen dat het direct geschikt is voor elk medium. De laatste tijd merk je wel dat het steeds vaker op een succesvolle manier wordt toegepast. In eenvoudige bewoordingen kunnen we stellen dat 3D ervoor zorgt voor diepte in hetgeen waar we naar kijken. Een 3D video slot wordt dus op een heel andere wijze beleefd dan een normaal video slot. De makers van online casinospelletjes willen de speler steeds meer in het spel betrekken. Met 3D hebben ze een zeer interessant middel gevonden om dit te bewerkstelligen.

Als je als speler meerdere 3D video slots uitprobeert, merk je dat het net even anders is als een gangbaar video slot. Het ziet er vaak nog iets professioneler uit – voor zo ver mogelijk dan. Want veel video slots hadden al de uitstraling die nauwelijks meer te verbeteren was. De 3D-versie is duidelijk een toevoeging op hetgeen al bestond. De beleving van een totaal andere dimensie op het aanbod van 3D video slots is zeker uitdagend te noemen. Tijdens het spelen vergeet je alles om je heen en bent als het ware voor eventjes helemaal los van de dagelijkse werkelijkheid. Er mag dus worden geconcludeerd dat de makers van de 3D video slots hun werk goed hebben gedaan.

Dat het spelen van 3D video slots succesvol is, is ondertussen wel duidelijk. Het lijkt er echter wel op dat de meerwaarde slecht wordt gezien door de zogenaamde die hards. Het zijn juist de echte gokkers die de ontwikkelingen van de 3D video slot als geweldig ervaren. Of dat ook zo is voor de incidentele gokker valt nog te bezien. De meest elementaire functies zitten tenslotte nu ook al in de gangbare video slots. En ook deze worden in groten getale op internet aangeboden. Maar los daarvan, 3D is een toevoeging die er wezen mag. De gokker wordt nog meer betrokken in het spel, en dat op zich is zeker een meerwaarde te noemen.